Wjeliki swěźeń na „małem dwórje“

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 30. junij 2022
Šramojc Astrid a Šolcojc Mechthild z Gołbina stej pśědłej w Lěšćach. Foto: J. Schmidtchen

Z Lěšćow/Hornow. Pśedslědny kóńc tyźenja su na „Mały dwór“ pšosyli. Pśišli njejsu jano Łužycanarje, ale teke wjele kólasowarjow jo było pódla. Jubilejny dwórowy swěźeń jo pśiwabił gósći, pó styri lětach zasej był ten prědny w Lěšćach.

Prědny raz stej Astrid Šramina a Mechthild Šolcowa z Gołbina w burskej drastwje pśi kólasku pśiwabiłej gósći, ak su jima pśi pśěźenju pśiglědowali. Wót zachopjeńka lěta stej se wónej pśizamknułej Grodkojskej kupce „pśěza“ wót Edith Stübkoweje w Njeźelskem domje (Sonntagsches Haus). Wónej stej kuždy kóńc tyźenja ducy. Do krejza pśijaśelow teje „pśězey“ słuša teke Krygaric familija z Derbna (Schenkendöbern) ze swójimi alpakami. Wałma Jörga Krygarja jo była w Lěšćach wjelgin woblubowana. Jubilejny dwórowy swěźeń „Mały dwór“ jo wjele atrakcijow měł, dujaŕsku muziku wót kupki „nAund“, rolnikaŕsku technisku pokazku wót něga a źinsajšnego, stadło wójcow, a teke chłodk pód bomami w gumnje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś