Hochoski štom jo měł bramborsku a serbsku fonu

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 30. junij 2022
Młodostne w Hochozy su pokazali serbske barwy. Młoźina Hochoza

Z Hochoze/Drachhausen. Štom larika, z kótarymž jo se hochoska młoźina łoni zasłužyła titel nejrědnjejšego majskego boma, su młodostne lětosa zasej wupyšnili. Dnja 29. apryla, jo se ducent źowćow zmakał na łuce pśed młoźinskeju śpu, ab wili majski wěnk ze cyprese a z banśikami w serbskich barwach. Śańka girlanda jo była kumštna. Gólcy su wobstarali fryšnu brjazu z góle, aby wugótowali dołojcny part a špicu majskego boma.

Sobotu su transportěrowali štom z traktorom do statuwy plona, źož su jen stajili z pomocu krana. Styri drjewjane pale su za tym zasajźili, aby pódpěrali štom wót kuždego boka. Młoźina jo wobšyrnje dokumentěrowała te pśigótowanja we derje wugótowanem wideo na instagramje (jugend_drachhausen_).

Njeźelu, 1. maja, jo wjele luźi pśišło na zajtšne piwko majskego swěźenja. Wó muziku „wót paska“, pawiljon, grilowe měso a piśa su se hochoske źowća a gólcy ten źeń starali. Jo nałog, až stajaju majski bom teke w drugich źělach Hochoze, ako su Pódgóla, Pěski a Hugoń, nejwětšy pak jo młoźina pśigótowała we Jsy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś