Diese Seite drucken

ŠPORT WE ŁUŽYCY

Druge městno za „Serbskich koparjow“ w Rogoznje

Awtor: Horst Adam stwórtk, 23. junij 2022
To wóni su, ako su se za „Serbskich koparjow“ wudobyli w turněrje rědne druge městno. Horst Adam

Z Rogozna/Willmersdorf. K wobšyrnemu programoju na wjelikem sportowem swěźenju „Ostsee Sportspiele“, kótarež su se wót 10. do 12. junija w Rogoznje pśewjadli, jo słušało, to se wě, tež balokopanje. Sobotu su toś dožywili pśiglědarje turněr „Ostsee Knaller“ ze styrimi mustwami. Grali su tam balokoparje, ako su starše ako 30 lět. Pśepšosone jo było k tomu mustwo wót „Serbskich koparjow/Wendische Auswahl“. Mimo južo staršych grajarjow z něntejšnego mustwa, ako wobstoj južo pěś lět, su tam teke sobu grali žedne balokoparje z Noweje Jsy, Drjenowa a drugich serbskich jsow, ako dotychměst njejsu byli w serbskem mustwje. Su toś nosyli prědny raz trikot, na kótaremž jo slězy napisane „Serbske koparje/ Wendische Aus-wahl“. To jo była za nich wjelika cesć, ako su gronili. Trenaŕ togo mustwa jo był Horst Krawcyk ze Žylowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś