Diese Seite drucken

Doris Heinzowa a jeje źowka stej swóje knigły prezentěrowałej

Awtor: Annalena Ješkojc stwórtk, 23. junij 2022
Na cytanju su prezentěrowali knigły z beamerom na sćěnu projicěrowane byli – tak až publikum jo mógał wšo derje wiźeś. Foto: Annalena Ješkojc Repro: NC

Z Chóśebuza/Cottbus. W klubowni Serbskego domu stej slědny stwórtk šlodaŕce burskeje drastwy Doris Heinzowa a jeje źowka Delija E. Münchowa byłej gósća a stej ze swójich knigłow „Pyšnje woblacone – Schön gekleidet“ wšake cytałej. We nich stej wopisowałej, což słuša k rejowaŕskej drastwje a kak se pšawje woblacoš. Wónej wjeźotej juž wjele lět w Žylowje jadnučku dwójorěcnu šlodaŕnju we Łužycy. Tam dawatej swóju wědu teke we wšakorakich kursach dalej.

Knigły deje pódpěra pśi zaběrje z teju drastwu doma byś, pśeto wobźělnice kursow su se taku praktisku radu žycyli. Pśizjawjone gósći njejsu jano wjele wó dolnoserbskej rejowańskej drastwje kśěli wuknuś a wótergi na luštne anekdoty słuchaś, ale su se na kóńcu zarědowanja teke eksemplar kupili. Pśi tom su se luźe hyšći rozgranjali wó serbskich drastwach, projektach w pśichoźe a situaciji Serbow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś