Diese Seite drucken

Kóze su bělili bom

Awtor: Alina Bzdakojc stwórtk, 23. junij 2022
Majski bom na gołbinskej najsy. Foto: Alina Bzdakojc

Z Gołbina/Gulben. Tudy stajany majski bom jo 16 mejtari wusoka chójca, ako su Šymjeńcojc Dawid (Schiemenz), jogo stary nan a pór pśijaśelow z góli Šymjeńcojc familije holili. Kóze gołbinskego Kózynego dwóra su pón w běgu pěś dnjow wobkusali škóru boma, kamerady Dobrowólneje wognjoweje wobory Gołbin-Cazow su bělony bom pótom dowjadli do Wejsneje wjaže (Dorfgemeinschaftshaus).

Gołbinski wejsny klub jo pśe-pšosył žeńske a źowća młoźiny, aby wili girlandu a wěnk źeń pśed stajanim majskego boma. Wjele luźi jo se wobźěliło, tak až su w běgu połtśeśa góźiny dokóńcowali tu 20 mejtari dłujku girlandu, wěnk a tśi štrycki. Gołbinarje su za to pósćili gałuzki koniferow a škrjokow, což jo wjadło k wótměnjatej zelenej barwje tych kusow.

Sobotu wjacor su wupyšnili majski bom, pótom su muske ze jsy a gólcy młoźiny jen stajali z pomocu kólasowego lodowaka (Rad- lader). Pótom jo wognjowa wobora organizěrowała reju do maja, pśi kótaremž jo wejsna młoźina pśewzeła pśedawanje piśow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś