Diese Seite drucken

Nejwětša starosć drje pla kubłanja

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 23. junij 2022

Ze Straßburga/Strasbourg/Schdroosburi. K dogronam Europskeje rady licy Ramikowe dogrono k šćitoju narodnych mjeńšynow. Wót mjeńšynow a Europskeje rady jo wšake online na www.coe.int/en/web/minorities/home?. Gano jo wujšło pěte stojnišćo wó Nimskej, což nastupa narodne mjeńšyny. Dokument jo wót Sekretariata Ramikowego dogrona k šćitoju narodnych mjeńšynow. To stojnišćo wopśimjejo gódnośenje Póraźujucego wuběrka pó woglěźe w Nimskej. We srjejźi stoj to wótmyslenje, až dej se wěcej informěrowaś wó mjeńšynach a až deje lěpjej pódpěrowaś Sinti a Roma. W rezimeju togo stojnišća se pišo wót wšakich temow.

Wót póla nałožowanja dogrona (Anwendungsbereich) se pišo, až Nimska nałožujo to dogrono na Dańskich, Frizow, Serbow a Sinti a Roma. Zastojnstwa njejsu rozšyrili póstajenja ramikowego dogrona na tych Sinti a Roma, kótarež njejsu nimske staśany. Organizacije Pólakow w Nimskej kśě měś oficialne pśispomnjeśe ako mjeńšyna, a zastupowarje kupki „Jenische“ teke.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś