Diese Seite drucken

Na kóńcu musy Jan dołoj wót kónja

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 23. junij 2022
Jan ze swójimi pśewóźowarjami we tej naturnej arenje w Kózlem. Jaden za drugim jo se minuł, na kóńcu jo Jan sam rejtował. Fota: Frank Hammerschmidt

Z Kózlego/Casel. Srjejź junija su dny nejdlejše, a swěźeń Jana jo w nocy wót 23. na 24. junij. Pśecej na bliskem kóńcu tyźenja teje nocy jo swěźeń we Kózlem, wjas słuša k Drjowkoju. Pó starem nałogu organizěrujo tradiciske towaristwo jsy to Jańske rejtowanje. Zachopili su sobotu wjacor z balom rejtarjow, a pśi kradu śopłem wjedrje su źowća woblekali njeźelu togo Jana. To jo lětosa był Tobias Richter. Z pówitkami su pyšnili jomu noze a ruce, na jogo śěło su pśišyli módracki. Za głowu su jomu pśigótowali dostojnu kronu, kótaraž pśikšywa woblico. Rejtował njejo sam, ale z jadnasćo gólcami. Ducy na swěźeńsku natursku arenu su źowća hyšći źaržali tu kronu. Jo kradu śopło było, toś su organizatory prědk swěźenja nachropili wódu na drogu, aby wóna pśeliš prošna njebyła. Jadnab 400 luźi jo se to woglědało, a wšake wót nich su kśěli měś módrackowu kwiśonku, a to wót drastwy togo Jana. Rozmjej: Gólce rejtuju pó tej arenje, na kóńcu jo jano ten Jan wušej. To pśiwabijo woglědari, aby jogo dołoj holowali wót kónja a se chyśili na njogo, aby wótryli te módracki.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś