Diese Seite drucken

Das Programm des „Serbski centrum“ auf dem Lausitzkirchentag in Görlitz in wendischer/sorbischer und deutscher Sprache

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 08. junij 2022
Das Logo des Lausitzkirchentages

Ze Zgórjelca/Görlitz. Wjeliki Łužyski cerkwiny źeń buźo za dwěma tyźenjoma, wót 24. do 26. junija. Dnja 25. junija buźo tam Serbski centrum, wót zeger 12:30 do 18:00. Zagronity za ten centrum jo baršćański faraŕ Tobias Pawoł Jachmann. Wón jo pśesajźił, až serbska rěc grajo wažnu rolu na Łužyskem cerkwinem dnju a jo gjardy, až jo se raźiło, zestajiś derje wobsajźony serbski program. W Serbskem centrumje prezentěrujo se ceła serbska Łužyca.

Něnto jo serbski zešywk za Łužyski cerkwiny źeń gótowy. Mimo wótběga w Serbskem centrumje wopśimjejo kjarliže a bjatowanja w dolno- a górnoserbskej rěcy, kenž su póstajone za nabóžninje serbskeje promštowki Kathariny Köhleroweje z Dešna a serbskego superintendenta Krystofa Rummela z Hodźija. Ludowe a źiśece spiwy we wobyma serbskima rěcoma wudopołniju zešywk, kenž śišćaŕnja wulibrujo Serbskej wósaźe 9. junija. Zešywk dostanu woglêdarje wót faraŕki na dwórnišću, na městnje w Zgórjelcu abo na pšiducych serbskich zarědowanjach. Teke w Lodce buźo. Programowe dypki su:

Jawišćo na Dołojcnych wikach/ Žydojskej droze

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś