Wurědna głowna zgromaźina Domowiny

Awtor: Marcel Braumann, Domowina stwórtk, 19. maj 2022

Z Budyšyna/Bautzen. Lětosna wurědna głowna zgromaźina Domowiny buźo pětk, 3. junija, zeger 17:00 w „Hali wuměłstwa Łužyca“ na Pśiwóznej droze / Güterzufuhrstraße 7 w Chóśebuzu. Jadnučka tema buźo to zarucenje pšawizniskeje płaśiwosći wót łońskeje głowneje zgromaźiny wobzamknjonych změnow wustawkow kšywowego zwězka. Ta 21. (wurědna) głowna zgromaźina pśewjeźo se na zakłaźe artikla 7 wótrězk 8 wustawkow Domowiny. Wóna ma wobtwarźiś změnu wustawkow Domowiny. Naraźenja su se wobšyrnje do głowneje zgromaźiny diskutěrowali. We tom procesu jo kuždy cłonk Domowiny měł góźbu, swóje naraźenja a pokazki zapódaś. Źěłowy prezidium głowneje zgromaźiny zestaja se z prezidiuma zwězkowego pśedsedaŕstwa a jadnarjow Domowiny. Wótběg głowneje zgromaźiny moderěrujo zastupujucy jadnaŕ Marcus Kóńcaŕ w dolnoserbskej rěcy.

Podłožki njejsu jano delegatam dojšli, ale su teke górno- a dolnoserbski a nimski na www.domowina.de pśistupne. Tam stej teke plan wótběga a jadnański pórěd .

Tomu se zeger 19:00 na samskem městnje wótwórjenje wustajeńce „Serbske wuměłce a Serby we wuměłstwje“ pśizamknjo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś