Diese Seite drucken

BÓŽE SŁOWO

Gronko za mjasec maj

Awtor: Madlena Norbergowa stwórtk, 12. maj 2022

Mój lubšy, pśed wšyknymi wěcami ja pšosym, aby se tebje derje šło a strowy był, rowno ako twójej dušy se derje źo. (3. Jan 2)

Kake lube žycenja! Take słowa wugroniju swójźbne abo dobre pśijaśele swójim lubym k narodninam, jubilejam abo drugim wósebnym góźbam. Luź by pak teke mógał se mysliś na rozžognowanje. Gaž něchten z familije pódajo se na dlejšu drogu abo samo śěgnjo pšec abo docełego spušćijo domownju a pśeśěgnjo do drugego kraja, pón wšykne jomu abo jej žyce derjeměśe, strowotu a Bóže žognowanje.

A pón su mě pśišli wše te boge wuběgańce z Ukrainy do mysli, ako se z łdzami rozžognuju wót swójich mužow, bratšow abo nanow. Kuždy wjacor wiźimy take wobraze w telewiziji. A smy kuždy wjacor znowa wuźěsone, až taku wójnu mamy w Europje a hyšći k tomu mjazy bratšojskimi słowjańskimi ludami. How se jaden diktator a wjelicaŕ a złosnik pśegrěšyjo nad drugim ludom. Ale take pódejśpjenje a namóc žednje njamatej žognowanje. Stawizny budu to pokazaś.

Kontekst našogo gronka jo ale teke góspódliwosć. Pór linkow dalej cytamy:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś