Diese Seite drucken

Žylojske pójědu do Slěpego

Awtor: Horst Adam stwórtk, 12. maj 2022
Treněrowaś wóni pilnje muse – a to nic jano z balom. Teke Anna z Gór jo pódla (we srjejźi). Foto: Horst Adam

Ze Žylowa/Sielow. Młode balokoparje ze sportowego zjadnośeństwa w Žylowje su dostali cesny a rědny nadawk. Nic wšykne, ale te ako graju w mustwje za juniorow D. To su te, ako su jadnasćo do 13 lět stare. Wóni pójědu źeń pśed stupnym stwórtkom – to groni, 25. maja – do Slěpego. Tam ga wugótuju na sportnišću nowego nimsko-serbskego šulskego kompleksa turněr w balokopanju. Na jen su kazane mustwo z Górneje Łužyce, mustwo ze Slěpjańskich stronow a mustwo z Dolneje Łužyce. Towaristwo „Serbske koparje“, ako jo dostało k tomu pśepšosenje, jo se rozsuźiło, tamkor pósłaś mustwo ze Žylowa, a te su to ned z wjaselim pśiwzeli. Ten turněr słuša do wobšyrnego programa k 750 lětnemu wobstaśeju Slěpego.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś