Diese Seite drucken

Su rušowali a rědnu drastwu pokazali

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 12. maj 2022
Kak su se we srjejźowěku woblekali – to jo pokazał „Stary lud“. Erik Panknin (na pšawo) jo to pśedstajił.

Z Dešna/Dissen. Za wobydlari w Dešnje a jich gósći jo była slědna sobota wósebnje rědny źeń. Wjele jo se tam ten źeń stało. Tak ako w młogich drugich serbskich jsach su ten źeń „nachwatali“ swój zapust. Ten ga su musali bóžko korony dla južo łoni a teke lětosa „pśešmarnuś“. Toś stej tamna Domowinska kupka a wejsna młoźina kazałej na pśeśěg pó jsy. Ten jo był wjelgin pódobny tym zapustam w normalnem casu. „Zapust“ take njejsu k tomu gronili, jo to był swěźeń, na kótaremž su kśěli zasej raz swóju rědnu serbsku drastwu pokazaś (na nimski su k tomu gronili „Trachten lüften“). Dogromady jo se 35 pórow za to pśipowěźeło – 18 wót młoźiny a 17 ze ženjonymi. Maksimilian Hasacki, kenž jo měł wšykno na starosći, jo k tomu gronił, až jo to był pópšawem hejnak muskecy zapust.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś