Nejstarše serbske towaristwo jo 175 lět stare, a jo ten jubilej wuswěśiło

Awtor: Stefanie Krawcojc, Pětš Šurman stwórtk, 12. maj 2022
Jurij Łušćanski, Anja Pohončowa, Jan Malink a Pětš Šurman (wótlěwa) 30. apryla w Budyšynje. Foto: B. Šimanec

Z Budyšyna/Bautzen. Serbske wědomnostne towaristwo „Maćica Serbska“ jo nejstarše serbske towaristwo. Pśed 175 su „Maćicu“ załožyli, srjejź 19. stolěśa su teke w drugich słowjańskich stronach załožyli pódobne zjadnośeństwa, pśikłada stej serbiska „Matica srpska“ (1827) a čechojska „Matice česká“ (1831).

Něga jo jogo zaměr był, serbske knigły wudawaś, což teke płaśi za tu młodšu dolnoserbsku „Maśicu Serbsku“. Swój nadawk jo „Maćica Serbska“ wiźeła wósebnje we tom, zběraś, generěrowaś a pósrědnjaś wědu wó rěcy, stawiznach a kulturje Serbow w cełej Łužycy, pód nejwšakorakšymi towarišnostnopolitiskimi wobstojnosćami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś