Diese Seite drucken

Ze wšych dolnoserbskich muzejow něco

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 12. maj 2022
Kurator dr. Ulrich Müller rozkładujo wjednicy muzeja (srjejźi) Annemarie Zieglerowej a Katrin Lohmanowej (wót LAG) drobnostki wót wustajeńce. Foto: J. Schmidtchen

Z Grodka/Spremberg. We wustajeńcy „Wukładne wokno muzej“ prezentěruju se cłonki Źěłowego krejza Łužyskeje muzejoweje krajiny. Wót njeje jo Nowy Casnik južo rozpšawił, ga w měrcu. Tencas jo to było pśi góźbje wótwórjenja wustajeńce w Baršću we domje wokrejsnego zastojnstwa Sprjewja-Nysa dnja 15. měrca. Łoni w juniju jo startował LEADER-projekt za kooperaciju muzejow a domowniskich śpow wokrejsa Sprjewja-Nysa. Źěłowy krejz Łužyska muzejowa krajina jo se mjazy drugim angažěrował za wugótowanje wósebneje wustajeńce „Wukładne wokno muzej“. Woglědarje zgóniju, kake zběrki muzeje wobsajźuju a wustajaju a co jo wósebne na tom. Nadawk za tu wustajeńcu jo dała „Lokalna akciska kupka krajiny Sprjewja-Nysa“ (LAG).

Chtož njenamakajo swóju drogu do wokrejsnego domu, ten móžo se tu drogujucu wustajeńcu hynźi woglědaś, mjaztym jo wóna pśišła do Grodka. To pak njejo slědna stacija. „W nazymje buźomy to ‚Wukładne woko muzej’ pokazaś w Beelitzu, źož ta Krajna zagrodowa wustajeńca (LAGA) lětosa buźo“, jo groniła Janina Sembolowa, pśedsedaŕka teje LAG.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś