Diese Seite drucken

W Žylowje nastanjo „zagroda stwóŕby“

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 05. maj 2022
Doreen Kobeltowa jo wósadna pedagogowka w Žylowje. Wóna jo pśewóźowała wšykne źěła pśi nastaśu teje zagrody. Foto: G. Zielonkowski

Ze Žylowa/Sielow. Pěś lět zdrjajo a na kóńcu wuzdrjała jo ideja, teren wokoło cerkwje teje jsy pśegótowaś. Něco dejało se změniś za młodu a staršu generaciju. Doreen Kobeltowa, wósadna pedagogowka a cłonk wósadneje rady, jo ten projekt pśewóźowała až do swětocnego pśepódaśa. Wóna se spomnjejo: „Někak som była njespokojom, až na gruntach wokoło Bóžego domu su jano byli te drogi ku tym tśim zachodam cerkwje, pón hyšći stojak za kólasa a kólnja. Tak rědne teke njejsu te konifery byli. Toś som se rozglědowała, w Chóśebuzu a wokolinje, kak tam wuglěda.“ Wšake inspiracije jo na taki part dostała, a jo teke kśěła wěźeś wót źiśi w nabóžninskej wucbje (Christenlehre), co se jim spódoba. Faraŕka Katharina Köhlerowa jo hyšći kontaktěrowała Mat-thiasa Oswalda Sauera we Würzburgu, kótaryž twari wětše grajne rědy. Nastał jo plan z modelom, źož domy w bomach su byli pśedwiźone, ławki a městno za grilowanje a wogeń. Teke na naturu su glědali, městna su nastali, źož ptaški mógu swójo gnězdko twariś a hotel za insektow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś