Diese Seite drucken

Jatšowne rejtowanje zasej tak ako pśecej!

Awtor: Horst Adam stwórtk, 21. apryl 2022
110 rejtari su tenraz licyli w procesionje wósady Radwor/Radibor. Array

Z Górneje Łužyce/Oberlausitz. Pó dwěma lětoma smy dožywili jatšownicu w serbskich katolskich stronach mjazy Budyšynom, Worjejcami a Kamjeńcom take rědne jatšowne rejtowanje ako pśecej w normalnych casach, ze wšym, což k tomu słuša. To se wě, až su se pśez to wšykne wjelgin wjaselili: te rejtarje, te pśiglědarje a snaź teke te kónje.

W 9 procesionach jo dogromady wokoło 1.300 rejtari na rědnje wupyšnjonych konjach roznosowało a wózjawiło w serbskej rěcy jatšowne bóžowe posołstwo. To jo jich było něźi 90 mjenjej ako w lěśe 2019. Wjele, wjele towzynt pśiglědari z cełeje Łužyce a drugich stron Nimskeje jo toś ten stary serbski kśesćijański nałog pśiwabił.

Mjazy rejtarjami jo było tenraz wokoło 40 nowych. Styri rejtarje buchu ze złośanym wěnkom pócesćone za to, až rejtuju južo 50 lět sobu, wokoło 20 dalšnych jo dostało slobrany wěnašk pśityknjony. Tśi rejtarje su w jich procesionach prědny raz ako kantory wustupili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś