Diese Seite drucken

Su spiwali we jsy Krabata, ga w Carnem Chołmcu

Awtor: Heidi List stwórtk, 21. apryl 2022
Cerkwja w Carnem Chołmcu. Harald Pinkwart

Z Carnego Chołmca/Schwarzkollm. W Carnem Chołmcu,kótaryž jo pregowany wót swójich serbskich kórjenjow, se w spótnem casu teke pśewjeźo to tradicionalne jatšowne spiwanje. To jo bejnje stara serbska tradicija w tej jsy. Pśi tom su śěgnuli młode źowca na tych 6 njeźelach spótnego casa w zelenej drastwje a z wałmjeceju lapu spiwajucy a bjatujucy pśez wjas. Ta kantorka jo jich nawjedowała.

Na jatšownej sobóśe jo se nosyła žałowańska drastwa. Pśez to spiwanje takich serbskich kjarližow jo se roznosyła wjasoła powěsć wo górjejstawanju Jezusa. Wóne kjarliže su se jano pó serbski zgłosyli a teke bjatowanje „Wośce naš“ w cerkwjach a na kśicowanišćach jo było w serbskej rěcy.

W lěśe 1939 jo było to slědne jatšowne spiwanje, w casu 2.swětoweje wójny ga jo se wóna tradicija zakazała. Akle w lěśe 2010 jo se wóny serbski nałog zasej wožywił a jo něnto zasej kšuty tradicionalny wobstatk w Carnem Chołmcu.

Swój późěl su měli 2012 Gertrud Winzerowa wót Krabatowego młyna, Mirko Pink ako wejsny prědkstojaŕ, Heidemarie Listowa ako woblekarka a z wjelikim pomócniwym późělom Helmuta Kurja z Blunja.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś