Diese Seite drucken

Jo zasej móžno! Jatšowne spiwanje w Janšojcach

Awtor: Rosemarie Karge stwórtk, 21. apryl 2022
Jatšowne spiwarki – ducy w Janšojcach. Foto: Rosemarie Kargowa

Z Janšojc/Jänschwalde. Ako jo se pśed dwěma lětoma fotowa wustajeńca „10 lět jatšowne spiwanje w Janšojcach“ swěźeński ze spiwarkami w Serbsko-nimskem domowniskem muzeumje wótwóriła, njejo se nichten na to myslił, až buźo se móc lěbda něchten tu rědnu wustajeńcu woglědaś a teke nic, až budu se móc spiwarki akle lětosa zasej zmakaś na zgromadne spiwanje. Jatšowne spiwanje jo měło w Janšojcach dłujku tradiciju, kótaraž jo pak w lěśe 1958 wopśestała nježlic, až jo se w lěśe 2011 wót Steffi Krawcojc zasej wožywiła. Z togo casa zwucuju kužde lěto pód nawjedowanim kantorki Šusterojc Diana młode žeńske z Janšojc, Barbuka, Chóśebuza, Hochoze, Mósta, Husa a Radowize we tych 6 tyźenjach pśed jatšami serbske a nimske kjarliže, z kótarymiž se na jatšownej njeźeli rano górjejstawanje Jezusa znate cyni.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś