Diese Seite drucken

Jatšy we Błotach su byli z gusku

Awtor: Marlene Jedrowa stwórtk, 14. apryl 2022
Jatšowna guska jo był darik za kmótšy. Fotos: Marlene Jedrowa

Z Bórkow/Burg. Tradicije zdźaržaś, to groni, až jaden wjerśi cas znak. To se źinsa hyšći wjele luźam co. Pśikład za to jo jatšowna wósebnosć, pó nju du do Miethojc pjakaŕnje w Bórkowach. Wóna eksistěrujo wót lěta 1934 a wórdujo wót Miethojc w tśeśej generaciji wobgóspodarjona. Gaž jatšy se bliže, ga holuju recept za jatšownu gusku wen.

Miethojc pjakaŕnica wulicujo wót togo a źo slědk do historije. Koło casa se wjerśi a źomej do starego casa. Zachopiś dejmej z dupjenim. Z jadnab šesć, sedym kmótšami a z góleśim, kótarež jo jano styri tyźenje stare, stej starjejšej šłej hołtarjoju a stej to małke dupiś dałej. Z tym jo za kmótšow zachopił ten cas, źož su dejali góleśeju w pśiducych 14 lětach na boce stojaś, do górjejbranja. K jatšam su kmótše dejali měś darik pśigótowane, wšak jo kmótśik pón pśišło „pó jaja“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś