Diese Seite drucken

To spiwanje w śichem casu

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 14. apryl 2022
Teke w Dešnje su spiwali w casu pasiony. Foto: Konstance Kušcyc

Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz. To jatšowne spiwanje se rozšyrjajo, což nastupa jsy a teke glědajuce na ten cas. Źož su zachopili pśed lětami, w jatšownej nocy spiwaś w jadnej jsy Dolneje Łužycy, tam jo něnto ceła licba wósadow pódla. Wšake jo se změniło. To njejsu wěcej źowća tych pśězow, kótarež spiwaju, ale źowća a žeńske wšakich generacijow. Weto su mjazy nimi fryšnje górjejbrane pódla, kótarež swóje mamy gjarźe pśigótuju. Mjaztym spiwaju teke zasej na tych styrich njeźelach do jatš a śichy pětk, wót śerpjenja Jezusa Kristusa.

Dešanarki spiwaju za Dešanarjow

Južo w lěśe 2020 su se Spěchowańske towaristwo dešańskego muzeja a dešańska a žylojska wósada pśi krajnem wuběźowanju „Serbski pśichod: Łužyca“ pśizjawili z projektom „Dešanaŕki spiwaju za Dešanarjow“. To jo było wuspěšnje, a projekt jo dobył prědne městno w kategoriji „Woplěwanje a zasejwóžywjenje serbskeje kultury a serbskego rucnikaŕstwa a woplěwanje serbskich nałogow“. Za te pjenježki su kupili spiwaŕske, carne rogate lapy a něco za swóju kantorku Dajanu Gutšmidtojc.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś