Diese Seite drucken

Kito Fryco Stempel ma jubilej

Awtor: Bernd Marx stwórtk, 31. měrc 2022
Wušy faraŕ Kito Fryco Stempel (1787– 1867) jo wjele gótował za woplěwanje a zdźaržanje serbskeje rěcy. : archiw Bernda Marxa, to jo kopija fota z Błośańskego muzeja w Lubnjowje. Z pśijaznym dowólenim muzeja. Foto

Z Lubnjowa/Lübbenau. Lubnjow jo spóznał w běgu stolěśow wóterych lokalnych politikarjow, wědomnostnikow a duchownych wědomnostnikow. Jaden wót nich jo był faraŕ Kito Fryco Stempel, kótaryž jo zemrěł 2. apryla 1867, 79 lět stary. Z nim su se tam dokóńcowali prjatkowanja w serbskej rěcy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś