Diese Seite drucken

Ze Serbskeje wósady

Awtor: Hartmut S. Leipner stwórtk, 24. měrc 2022
W Janšojskej wósaźe su zasej spiwaŕki ducy na tych styrich njeźelach pasionskego casa a śichy pětk. Njeźelu „okuli“ su rozwjaselili luźi w Radowizy. Foto: S. K.

Z Chóśebuza/Cottbus. Pód nadalej trajucymi wumjenjami pandemije su se wótměłej zachopjeńk měrca prědnej pósejźeni pśedsedaŕstwa Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z. t. a źěłoweje kupki Serbska namša. We fokusu su stojali planowanja aktiwitow Serbskeje wósady za lětosa. Wjerašk za dolnoserbskich kśesćijanow buźo zawěsće Łužyski cerkwiny źeń 25. a 26. junija 2022 w Zgórjelcu. Namše na tom swěźenju budu ze serbskim późělom. Wósebny Serbski centrum pśedstajijo ze spiwanim, z diskusijnymi rundami a z wustupami serbskich wuměłcow wšake aktiwity Serbskeje wósady Dolneje, srjejźneje a Górneje Łužyce.

Spěchowańske towaristwo pśigótujo za Łužyski cerkwiny źeń knigły z basnju českego awtora Milana Hrabala w šesć rěcach. Titel basni jo „Pó droze śerpjenja a wěry“. Pšaša se, kaki wuznam kśicna droga Jezusa za nas źinsa ma.  

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś