Kak mógu rěcy se napšawdu rewitalizěrowaś?

Awtor: Ingolf Kschenka srjoda, 08. junij 2016

Bernd Pittkunings jo mě raz hulicył wó swójich dobrych nazgónjenjach we Waliziskej we Wjelikej Britaniskej. Wót njogo som zgónił, kak jo se Walizarjam raźiło, swóju rěc we wjele małych kšocenjach zasej wóžywiś Nad tym jo se zaźiwał a tejerownosći jo se tomu wjaselił. Pśi jogo hoglědach jo se jomu ned nadpadnuło, až pśedewšym młode luźe se zajmuju za gelišćinu, a to w pśiběrajucej měrje. Weto njamóžo mała mjeńšyna we waliziskej mjeńšynje swóju śěžku rěc pśecej hyšći daniž cytaś daniž powědaś a pisaś. Dajo za nas Serbow snaź hyšći huspěsnjejše pśikłady rewitalizacije?

W interneśe som starcył na zajmny tekst: „Norwegska sćelo hucabniki do Israelskeje, aby tam huknuli, kak móžo se laplandska rěc Samow zasej wóžywiś. Něga su powědali Samy w Norwegskej źaseś dialektow. Źinsa su mjazy tymi hokoło 100.000 Samami-powědarjami jano hyšći styri dialekty znate. Israel jo pśipóznaty eksperta za wóžywjenje starych rěcow. Israelske wědomnostniki su južor pomogali Šotiskej a Waliskej pśi wóžywjenju tamnych mjeńšynowych rěcow.“ (Israelnetz.com/ Hintergründe...) Kak jo se w Israelskej tomu dojšło?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś