Diese Seite drucken

Krejz pódpěrarjow za „ZORJA“ rosćo

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 10. měrc 2022

Z Dešna/Dissen. Na seśowe zmakanje za rěcny projekt   „ZORJA“ stej zachadnu njeźelu, w  tudejšem Bóśonowem domje, pšosyłej Maksimilian Hasacki a Gregor Kliem. Źewjeś luźi jo se na městnje wobźěliło na tej hybridnej konferency, wěcej ako źaseś jo było digitalnje pśišaltowanych. Mjazy gósćimi su byli wědomnostnik Lutz Laschewski, Günter Pawliš ze Złego Komorowa, wědomnostnica Nicole Dołowy-Rybińska a spisowaśelka Jill-Francis Ketlicojc.

Planowany za program ZORJA jo mjazy drugim, až deje wobźělniki se organizěrowaś w małych  kupkach a měś swójski rěcny dom. Šesć góźinow wob źeń deje wóni se zaběraś z dolnoserbskeju rěcu. To pak njedej se staś we formje konwencionelneje wucby, ale we  wšakich imersiskich jadnotkach, kótarež zapśěgnu wšedne aktiwity, na pśikład w kuchni, na wulětach abo w rozgronje z maminorěcnymi Serbami. Rěcne trenarje a mentory deje pśewóźowaś ten program, ako se pśedewšym koncentrěrujo na powědanu rěc.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś