Spiwy, ako do wutšoby du

Awtor: Michael Helbig srjoda, 08. junij 2016
Jubilejny koncert slědnu sobotu wNimskej cerkwi. Foto: M. Helbig

Raz mócnje, raz lyriski póśicho su zazněli sobotu wjacor w chóśebuskej Nimskej cerkwi spiwy w serbskej rěcy. Z jubilejnym koncertom, w kótaremž su sobu statkowali chor Budyšyn, Błośański žeńskecy chor Lubin, Serbski muskecy chor Delany, Dolnoserbski źiśecy a młoźinski ansambel Chóśebuz, Nimsko-serbski chor Žylow ako žeńskecy chor Janšojce a chor Židźino, jo swěśił Zwězk serbskich spiwarskich towaristwow z. t. swójo nowozałoženje pśed 25 lětami.

Spócetnje jo se 1923 ako kšywowy zwězk serbskich chorow załožył, aby woplěwał serbski spiw a spěchował serbske chorowe gibanje. 1937 jo se – ako wše serbske towaristwa – wót nacionalsocialistow zakazał. Znowa załožył jo se 25. maja 1991 a licy stakim ku prědnym serbskim towaristwam, kenž su nastali pó towarišnostnych změnach w lěśe 1989.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś