Diese Seite drucken

Njejsmy ga to juž dawno wiźeli?

Awtor: Manfred Hermaš stwórtk, 03. februar 2022

Po nazymskej synoźe se powěsći pśemjataju, kritiske głose se jawje. Fakt źe jo: Naše wósady bywaju mjeńše. Synoda jo na to reagěrowała. Cogodla dobre lěta njejsmy wužyli? Cogodla njejsu se cerkwine rady a faraŕstwo wósady, kótarež su jim dowěrjone, na to pśigótowali?

Sam som to hynac dožywił!

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś