Diese Seite drucken

Młoźinski aktiw jo zestajił kalendaŕ za lěto 2022

Awtor: Horst Adam, Maks Bagańc stwórtk, 27. januar 2022
Titelowy wobraz togo kalendarja. Repro: NC

Z Města/Cottbus. Wjeliki jo był zajm mjazy cłonkami župnego młoźinskego aktiwa za nowy Domowinski młoźinski kalendaŕ za lěto 2022. Ten mógu młodostne wótněnta krydnuś pśi Domowinje w Serbskem domje w Chóśebuzu. Iben Lotric z Hochoze jo jen gano w młoźinskem aktiwje pśedstajiła. Na 15 bokach (dwanasćo mjasecow a dalšne tśi boki) su wiźeś fota wót zapusta, kokota, stajanja majskego boma, jatšownego wognja a Janšojskego boga. To su te nejrědnjejše wót tych dogromady 79 fotow, ako jo młoźina z Hochoze, Žylowa, Turjeja, Janšojc, Radowize, Dešna a Wjerbna a z Dolnoserbskego gymnaziuma zapódała 2021 we fotowem wuběźowanju Domowinskeje župy. Cłonki młoźinskego aktiwa su pón te nejlěpše wupytali.

Teke za 2023 jo taki woblubowany kalendaŕ, ako su śišćali w 250 eksemplarach, pśedwiźony. Togodla by dejali młodostne južo něnto mysliś na rědne motiwy ze serbskich jsow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś