Diese Seite drucken

Połobskosłowjański krejz se rozžognujo z fararjom Maczugu

Awtor: Bernd Bruno Meyer stwórtk, 27. januar 2022
Rozžognowańske foto pśi cerkwi Sw. Hańže z Janom Maczugu –w ruce ma wón knigły a Jacza-medalju. Foto: Bernd Bruno Meyer

Z Lüchowa/Lüchow. „Luby Jan, my se źěkujomy Tebje za to wobstawne zgromadne źěło a za Twóju pódpěru Krejza pśijaśelow we twójom źěłowem casu wót lěta 2014. Smy se pśecej derje culi z Tobu a pla Tebje, daś jo to było na zmakanjach pśedsedaŕstwa, zgromaźinach cłonkow a pśi wustajeńcach na farje abo w cerkwi.

Ty sy dla swójogo pśeznanjenja wordował cłonk našogo towaristwa a sy nam pomagał z Twójeju rěcneju a cerkwineju kompetencu. Žycymy Tebje wšo dobre za pśichod, strowotu a wjasele we Twójom wuměńku. Nam buźo Twója pomocniwosć a pódpěra felowaś.“

To su byli słowa Ernsta Steltego, wón jo pśedsedaŕ Połobskosłowjańskego (Wendischen) źěłowego krejza pśijaśelow z.t. w Lüchowje. Pótom jo wón pateroju Janoju pódał porclinowu cesnu plaketu towaristwa, źož jo wobraz słowjańskego wjercha Jacza namólowany. Ako dar jo ten katolski duchowny Jan Zbigniew Maczuga dostał knigły, rozmjej fotowy zwězk wó Lüchowje, kótaryž jo nastał pśi góźbje 850. jubileja togo města z fotami wšych Lüchojskich familijow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś