Diese Seite drucken

Tak zni „Rědna Łužyca“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 27. januar 2022
Wobalka cd ze serbskeju hymnu.   Repro: Nowy Casnik

Z Budyšyna/Bautzen. Lětosa swěśimy Lěto Zejlera a Kócora, pśi góźbje 150. dnja zamrěśa basnikarja Handrij Zejler (15.10.1872) a 200. narodnego dnja Korle Awgusta Kocora (3.12.1822). Něźi 30 zarědowanjow a akcijow jo planowanych, aby cesćili teju procowarjowu. Znaty wunosk jeju zgromadnego statkowanja jo spiw „Rjana Łužica“ („Rědna Łužyca“), kenž jo se etablěrował ako serbska hymna. Prědny raz jo se ten spiw prezentěrował na prědnem serbskem spiwaŕskem swěźenju 1845 w Budyšynje.

Hymna jo něnto wujšła na cd, w górnoserbskej, dolnoserbskej a nimskej wersiji. Nagrawało jo se to nowe wobźěłanje Oksany Weingardtoweje za mały komorny orchester ze študańcami Drježdźanskeje Wusokeje šule za muziku „Carl Maria von Weber“ a dalšnymi muzikarjami. Spiw pśednjaso Gerald Šejn ako solist, w górnoserbskem originalu, w dolnoserbskem pśestajenju Hendricha Jordana a w nimskej warianśe, kótaruž jo Kito Lorenc pśebasnił. Nagrawanej stej tej štucce, kótarejž stej źinsa rozšyrjonej. Tekst tych dalšnych styrich štuckow felujo, což jo pitśku škóda.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś