Diese Seite drucken

W nowem chromje mógu Cazowarje a turisty nadalej wałmu kupiś

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 27. januar 2022
Wšake toflicki pśed dwórom pokažu na póbitowane produkty lodki.

Z Cazowa/Zahsow. Na tudskem Hobrachtojc dwórje (Najs 12) tšoj se tuchylu wjele, ako pokažo Heike Hobrachtowa. Wóna jo wobsejźaŕka lody „Zahsower Hoflädchen“, w kótarejž pśedawa wšakorake produkty z domacneje wałmy. We skłaźe ma wóna barwojte štrumpy, mice, rukajce, zagłowki, jadnore kłubaški (Knäuel) a samo crjeje z wałmy. Heike Hobrachtowa pśewzejo teke priwatne skazanja a pśedawa online na ebay abo facebooku. Gano pak jo musała pilna źejaŕka „pśeśěgnuś“. Wokoło gód jo jeje familija wóttergała chromcyk na dwórje, w kótaremž jo lěta dłujko póbitowała swóju wałmu. „Źiśi twarje wuměńk za mnjo a mójogo muža Torstena, aby śěgnuli do wjelikego bydleńskego domu“, groni Hobrachtojc mama . Až su musali za to nowe twaŕnišćo wutergaś jeje rostlinki a kwětki, to se jej kradu bóli. Weto su se źiśi starali wó narownanje. Na lěwem boce za dwórowymi wrotami stoj mała drjewjana budka. „Mója nowa loda hyšći njejo dogótowana, ale mója wałma ma dosć městna“, groni Heike Hobrachtowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś