Diese Seite drucken

Spomnjeśe na historiju a folkloru z cełego swěta

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 27. januar 2022
Pcołkaŕski wóz na pśeśěgu pśed 50 lětami w Slěpem.

Ze Slěpego/Schleife. Slěpy swěśi w juniju z jubilejnym kóńcom tyźenja „750 lět prědne naspomnjenje“ a 9. Mjazynarodny dudakowy festiwal. We dokumenśe wót 21. januara 1272 jo se dojadnała budyšyńska cerkwja biskupstwa Mišnjo (Meißen) z Heinrichom III. markgrobu von Meißen glědajucy na cerkwiny źasetkowy dank, ako ma se płaśiś – we tom konteksće jo było pśed 750 lětami prědne urkundowe naspomnjenje Slěpego. „Original wopisma jo łatyński a se wobchowa w Budyšynje“, jo napisał Helmut Hantšo (1990–2001 šołta w Slěpem, lětosa jo wumrěł) we swójej wejsnej chronice. Na nimski wugronijo wopismo: „Über die zehnten Abgaben für die bebauten Äcker um das Dorf Schleife herum ist zwischen uns und dem Markgrafen selbst folgendes Abkommen getroffen worden, daß jedes Gehöft zur Zeit der Schätzung uns und unserer Kirche in Bautzen an Geld drei Denaren im Namen der Zehnten geben soll.“ To prědne naspomnjenje (ak dajo se dopokazaś) teje gmejny pśed 750 lětami kśě Slěpjanarje wót 17. do 19. junija swěśiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś