Diese Seite drucken

„Dajo wjele temow, pla kótarychž jo trjebne Serbow zapśěgnuś“

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 27. januar 2022

Z Pódstupima/Potsdam. Serbska rada jo se wałtoru, 18. januara online zejšła. Wjele brizantnych temow jo se wudiskutěrowało. Pśibytne su byli cłonki Serbskeje rady, zagronite wót Ministaŕstwa za kubłanje, młoźinu a sport (MBJS), Ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu (MWFK) a zagronite za digitalizaciju w Bramborskej.

Zagronity za digitalizaciju Benjamin Grimm jo pśedstajił Digitalny program 2025 Krajnego kněžaŕstwa a glědanje na serbske nastupnosći ze wšakich jadnotliwych wobłukowych strategijow. Wylem Janhöfer jo wuzwignuł, až dajo wjele temow, pla kótarychž njejo tak lažko widobne, až su teke Serby abo serbska rěc pótrjefjone a až deje se Serby do nich zapśěgnuś. Ministaŕstwje MBJS a MWFK stej pśedstajiłej swóje aktiwity glědajucy na Digitalny program 2025.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś