Diese Seite drucken

Maju projekt „Via Sorabica HoyWoj“ prědk

Awtor: Domowina stwórtk, 27. januar 2022

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Župne pśedsedaŕstwo župy „Handrij Zejler“ Wórjejce jo se stwórtk tyźeń zmakało. Wažna tema jo była, až ta župa co gromaźe z městom puś z informaciskimi toflami wó serbskich slědach we Wórjejcach zwopšawdniś. Prědna pśedłoga za stacije takeg puśa, kenž kśě z partnarjami a slěźaŕskim projektom gymnaziastow zrealizěrowaś, jo Werner Sroka wuźěłał, wón jo cłonk pśedsedaŕstwa. Naraźone mě puśa jo „Via Sorabica HoyWoj“. Mimo togo su se na terminy togo lěta dojadnali, to su mjazy drugim źěłaŕnje wó serbskich nałogach, zmakanja „rěcnego swěśaka“, wótpołdnjo za familije a jězba župy do Slěpego na Dudakowy festiwal. Regionalna powědaŕka Sonja Hrjehorjowa jo rozpšawiła wó digitalnem wobradowanju na pśepšosenje wejsnego prědkstojarja Dolnego Wujězda, Franka Knoblocha, wó tam planowanej „rěcnej manufakturje“ za serbski wuknjecych dorosćonych.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś