Diese Seite drucken

Comy zas pokazaś našu serbsku drastwu!

Awtor: Horst Adam stwórtk, 27. januar 2022
Zapust lěta 2020 w Smogorjowje. Prězy klambawa, pón kapała a „slězy“ zapustojske póry. Muske prězy dopominaju ze swójimi cylindrami teke na zakopowanje. Zakopowaś drje buźo se tudy skóro ta naźeja na zapust. Foto: Sylvio Smogoŕ

Z Chóśebuza/Cottbus. Luźe tuchylu njejsu glucne. Źiśi nic, stare a starše nic, a teke młoźina nic. Wšykne maju na wšaki part z teju pandemiju swóje wjelike starosći a wušparanja, rowno tak z młogimi zakazanjami a dalšnymi napšawami, kótarež kněžaŕstwa a amty wobzamknuli su. Te pótrjefiju nic jano dotychměst nješćěpjonych, ale źěła teke šćěpjonych a „wustrowjonych“.

Teke zapust padnjo rowno tak ako slědne lěto do togo njewěstego a njerědnego casa. To wósebnje młodym luźam wjelgin, wjelgin bóli. Južo łoni běchu pód tym bejnje śerpjeli. Docełego pak njejsu se dali zapust a camprowanje skazyś a zakazaś. W młogich jsach běchu se toś wšake wumyslili, kak mógu w małej formje zapustowaś – w Gołbinje, w Kśišowje, w Janšojcach, w Rogoznje a hynźi.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś