Diese Seite drucken

Wósady deje měś 300 cłonkow

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 06. januar 2022
Heinrich Koch jo faraŕ w Jańskej wósaźe we Wórjejcach. Foto: Andreas Kirschke

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Ten rozsud jo wjele ewangelskich kśesćijanow gnuło: Krajna cerkwja EKBO (Ewangelska cerkwja w Barlinju, Bramborskej a šlazyńskej Górnej Łužycy) jo póstajiła, až kužda wósada dej měś nanejmjenjej 300 cłonkow. To jo krajna synoda wobzamknuła dnja 13. nowembera. „Konsistorium móžo wuwześa pśiwdaś, gdyž wokrejsna wósadna rada pšosbu stajijo. Pótrjefjone jo někak 600 wót 1.100 wósadow, wósebnje w Bramborskej. We cerkwinem wokrejsu Šlazyńska Górna Łužyca se jadna wó 20 wót dogromady 62 wósadow.

Tamny promšt Thomas Koppehl jo rozkładł: „Pśi tom rozsuźe synody se jadna we jědrje wó eficientnjejše wobźěłanje juristiskich winowatosćow. To cesto pśepominajo małe wósady, glědajucy na wšykne póstajanja w zastojnstwje, twaŕskich pšašanjach, góspodarjenju, bilancěrowanju, it-pšašanjach a wjele wěcej pólow. “ We jogo cerkwinem wokrejsu, jo Koppehl gronił, dej byś 1.200 cłonkow, aby farske městno se dało financěrowaś. Nanuzkane zjadnośenja, na to wjele njedajo, skerjej deje wósady byś pódpěrowane we změnach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś