Gódowny tykańc z jabłukami a wórjechami

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 09. december 2021
Dobry tykańc za adwentski familijny swěźeń. Foto: J.-F. K.

Placki, paprjeńce, kołac a pjaconki su te typiske pjacywa we adwentskem a gódownem casu. Tych móžnosćow „zesłodkowanja“ togo casa jo pak hyšći wěcej. Ja som raz wuproběrowała specielny jabłukowy tykańc, kenž jo z wórjechami a wósebnym „gódownym“ šmekom. Recept cu Wam how pórucyś.

Tak to źo:

Skwjerlujśo butru, cukor, jaja, muku a druge suche pśicynki – jaden za drugim – k śěstoju. Pón pśiměšajśo mlate mandle a sekane wórjechy do śěsta. Wobělśo te jabłuka a rozkšajśo je do póměrnje małych kuskow. Jabłukowe kuski pśidu na kóńcu do śěsta, teke derje ze wšym zaměšane. Dajśo śěsto pón do namazaneje rozskócneje formy, wugłaźćo jo. Wupjacćo tykańc we južo pjerwjej wutopjonem pjacu pśi zwjerchnej a spódnej górcośe něźi 45 minutow. Ale pjace su wšake, stakim wupasujśo. Pórucyjo se proba ze zaštapjenim kijaška – gaž njewóstanu drobjeńcki wisece, dejało śěsto gótowe byś. Gaž jo gódowny tykańc wustudnuł, wobsypajšo jen z pudrowym cukorom. Dajśo se zesłoźeś!

Pśicynki

- 250 gramow butry

- 250 gramow cukora

- tśi jaja

- 250 gramow muki

- jaden pakśik pjaceńskego

pulbjerja

- dwě łžycy kakawy

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś