Serbske wandrarje su dundali pó nazymskej Łužycy

Awtor: Maks Bagańc stwórtk, 09. december 2021
Wu Kubic w Brjazynje: Dieter Kuba jo jim wót swójich kurow a źěła w zagrodce wulicował. Fota: Gregor Wieczorek

Z Błotow/Spreewald. [dalej wót pědnego boka] Prědna etapa wandrowanja jo se zachopiła pětk wótpołdnja pśi Serbskej cerkwi w Chóśebuzu. Tam su se zmakali Marcin Szczepański, Simon Blum, Richard Bígl a Gregor Wieczorek ze synom Kazymirom. Jadnab 13 kilomejtarjow su pón dundali, nejpjerwjej pśez Nowy Chmjelow do Škódowa.

Tam su krotko stupili maminorěcnej Serbowce Marjanje Paprotowej (96 lět) na dwór. „To jo był kradu zajmny moment, dokulaž ja som južo znał jeje głos“, se dopomnjejo Simon Blum. „Jeje pśinosk w knigłach ,Žywjeńske dopomnjeńki serbskich žeńskich‘ jo se mě nejlěpjej spódobał. To jo wjelgin rědna serbska rěc.“

Pó krotkem serbskem witanju a rozgronje z wótstawkom su pón dalej śěgnuli do Depska. We tej jsy jo Richard Matuš (Šułśic, 95 lět) jim wótwórił źurja depšćańskeje cerkwje a wšake wulicował. Na kóńcu su wandrowali do Žylowa, źož su pśenocowali w gósćeńcu „Nordstern“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś