We rozgronje z noweju Dolnoserbskeju kulturneju akademiju

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 09. december 2021
Župne pśedsedaŕstwo župy Dolna Łužyca jo se slědny stwórtk w digitalnem rumje zmakało. Screenshot: J.-F. K.

Z Města/Cottbus. Stwórtk, 2. decembra, jo pśedsedaŕstwo župy Dolna Łužyca se online, pśez Microsoft Teams, zmakało. Głowny dypk togo zmakanja jo był rozgrono ze sobuźěłaśeŕkami w lětosnem juliju nowo załožoneje Dolnoserbskeje kulturneje akademije. Wjednica teje akademije, ako jo projekt Domowiny Dolna Łužyca (DomPro) a se spěchujo wót Załožby za serbski lud, jo wót septembra Heike Wunderowa. Rada by wóna cłonki župy w rumnosćach kulturneje akademije na Žandojskej droze w Měsće pówitała. To se prědk wzeju za pózdźejšy cas, gaž take něco buźo móžno glědajucy na wuwiśe pandemije. Nejpjerwjej jo Heike Wunderowa w digitalnem rumje wó tej akademiji powědała: Maju nadawk, zmócniś dolnoserbsku kulturu z nowymi póbitowanjami w špartach spiwanje, reja, źiwadło a ludowe wuměłstwo. Koncentrěruju se pśedewšym na młody dorost, pśewjedu projekty na šulach a źiśownjach, pódpěraju serbske chory, ansamble a źiwadłowe kupki a kśě póstarcyś załoženje nowych kupkow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś