Maju nowe pśedsedaŕstwo

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 25. nowember 2021

Ze Zaspow/Saspow. Stwórtk tyźeń jo se zaspicke Drastwine a domowniske towaristwo we Frencelojc kjarcmje zmakało na wuzwólowańsku zgromaźinu, pód wuměnjenjami wótpowědnej 2G-regule. Tam su wuzwólili nowe pśedsedaŕstwo. Doněntne pśedsedaŕstwo – to stej byłej Bernd Kamjeńc a Gudrun Templinowa. Wónej matej něnto naslědnika, a to stej Jens Šmolka a Manuela Muellerowa.

Bernd Kamjeńc jo 22 lět ako prědny pśedsedaŕ Drastwinego a domowniskego towaristwa statkował, ga wót cełego zachopjeńka. 1999 su załožyli to towaristwo, a wažne póstarki za jogo załoženje jo rowno teke Bernd Kamjeńc librował. Ten mjaztym 68lětny, pśewšo angažěrowany Zaspowaŕ ze serbskeju familijoweju slězynu jo se powědanje serbskeje rěcy pśiswójł a to serbske se wjelgin wažy. Z pilnosću a wjelikeju zajmowanosću jo teke sobu źěłał na chronice zaspickich stawiznow, w kótarychž se wjelgin derje wuznawa, teke nastupajucy jadnotliwych zaspickich dwórow, a swóju wědu rad źěli. Do maja 2018, ako Zaspy njejsu hyšći wejsnu pśiradu měli, jo wón była ta wósoba, ako jo Zaspy napśeśiwo Městoju zastupiła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś