Jich cil su nowe rěcne rumy

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 25. nowember 2021

Z Budyšyna/Bautzen. Kšutego stawa pandemije dla jo se pósejźenje Zwězkowego pśedsedaŕstwa (ZP) Domowiny slědny pětk wjacor pód wuměnjenjami „2G plus“ pśewjadło. Jano dwójcy šćěpjone su měli pśistup a su dejali se do zastupa do zala Serbskego doma w Budyšynje na městnje na koronu testowaś daś. Wobradowanje jo było – ako to gótuju wót łońskego – hybridne, to groni někak połojca pśibytnych cłonkow gremija jo se we formje wideokonference wobźěliła. Zajmce su mógali zjawnemu pósejźenju pśez livestream slědowaś. Bóžko su tam a sem měli techniske problemy ze zukom.  

ZP jo měło tenraz kopicu temow na starosći – mimo informacijow wó běžnej źěłabnosći zarěda kšywowego towaristwa a jogo Rěcnego centruma WITAJ (RCW) tenraz wobzamknjenje zagronitosćow za zwopšawdnjenje źěłowych směrnicow we wólbnej perioźe a wobsajźenje wuběrkow ZP. Za tym až su se wšykne cłonki za sobuźěło pśizjawili, mógu toś te źěłowe kupki něnto z pódpěru referentow Domowiny ze statkowanim zachopiś a dalšnych wěcywuznatych zapśimjeś. Zrownju su wóni nowy jadnański pórěd ZP a jogo prezidiuma wobzamknuli. 

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś