Smy zgubili brilantnego slawista

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 25. nowember 2021

Z Běłogroda/Belgrad. We septemberje jo wumrěł Predrag Piper, wuznamny serbiski slawist, linguist, uniwersitny profesor, połny cłonk Serbiskeje akademije wědomnosći a wuměłstwow. Wón jo był 72 lět stary. Profesor Piper jo teke kradu aktiwnje popularizěrował wšake na pólu Serbskich (łužyskich) studijow w Serbiskej, jo był redaktor elektroniskeje knigłaŕnje wó zwiski mjazy łužyskimi a balkaniskimi Serbami z mjenim „Rastko-Lužica“ (www.rastko.rs/rastko-lu/).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś