PŠAŠATA RĚPA

Su swěśili kokot we horśe. Wužywali su mytowe pjenjeze

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 14. oktober 2021
Tak su „rejtowali“ na kokośe w žylojskem horśe. Foto: Georg Zielonkowski

Lube źiśi,

tuchylu swěśe hyšći źiśece kokoty. Teke we horśe „Njewjericka“ w Žylowje su to cynili. To jo było slědny pětk. Wót togo smy dostali powěsć:

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś