Witajśo do uni, nowe študańce sorabistiki!

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 14. oktober 2021
Fota: Stefanie Krawcojc

Z Lipska/Leipzig. Te abiturienty togo lěśa, kenž su se rozsuźili za studium, su něnto zachopili na uniwersitach a wusokich šulach. Slědny tyźeń jo na pśikład w Lipsku tak daloko było, źož maju institut za sorabistiku. Stwórtk wótpołdnja su študańce sorabistiki, serbske študańce slawistiki, docenty a zastupniki serbskich institucijow pówitali nowackow. Jich jo źewjeśo, mjazy nimi jo Dolnoserbowka. To jo Mila Kochojc ze Žylowa, ako studěrujo na ceptaŕku. Tuchylu tak wuglěda, až mógu wóni „w prezencu“, to groni na městnje wuknuś. Wěste pak njejo, jo gronił profesor Edward Wornaŕ, lêc to wóstanjo tak. Wón jo direktor togo instituta a jo pó tradiciji na tom dnju stwórił góźinske plany ze sorabistami, tak aby kuždy měł móžnosć se na pśedwiźonych cytanjach a seminarach wobźěliś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś