Maju konkretne pominanja na zwězk

Awtor: Domowina stwórtk, 14. oktober 2021
Z Budyšyna/Bautzen. Pó wuzwólenjach do zwězkowego sejma co se Domowina kaž teke mjeńšynowa rada koncentrěrowaś na pominanje zakokulenja pšawow awtochtonych mjeńšynow w zakładnej kazni a na pšawo wobśěžkanja za mjeńšynowe organizacije. We fokusu stoj mjazy drugim teke dwójorěcnosć pśi awtodrogach ze serbskimi drogownikami a reforma pšawa mjenja – aby serbske žeńske mógali se swójo serbske familijowe mě do wupokaza zapisaś daś. Na to jo se dojadnał prezidium Domowiny srjodu tyźeń. Wušej togo prezidium zwězkowemu pśedsedaŕstwoju pórucyjo, nowego trenarja serbskich balokoparjow, Svena Balaka, do pśigótowańskego wuběrka za Europeadu 2022 pówołaś. Mjazy dalšnymi wopśimjeśami jo stojało kubłanje w srjejźišću. Na rozgronje stej se teke Katharina Jurkowa, pśedsedaŕka Serbskego šulskego towaristwa (SŠT), a Katrin Suchec-Dźisławkowa, referentka Domowiny za kubłanje a spěchowanje dorosta, wobźěliłej. Pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, jo pódšmarnuł ako zaměr, až „kuždy absolwent serbskeje šule serbsku rěc wobkněžyjo.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś