Na Tylcyc dwórje su swěśili

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 16. september 2021
Źiśeca a młozińska wognjowa wobora, wjednik wobory Stephan Marak a lokalne politikarje su zestśigali zaswěśeński bant. Foto: Kerstin Möbesowa

Z Dešna/Dissen. We tej jsy su saněrowali Tylcyc dwór a su garažu za wognjowu woboru donatwarili. Pśed pěś lětami su zachopili, to cełe planowaś, chrom wognjoweje wobory we jsy njejo wěcej wótpowědał pśedpisam. Grunty na Głownej droze 44 jo gmejna kupiła, wšak jo ten dwór dosć centralny. How buźo městno za tu woboru, spěchowańske towaristwo wobory a woboru za źiśi a młodostne. We tom domje su teke śpy za běrowowe zaměry a za dalejkubłanje, kuchnja a toaleta. Za dwórom su stwórili 30 parkowych městnow. Kraj Bramborska jo dała za tu pśetwaŕ 877.707 euro, saněrowanje a nowotwaŕ stej se financěrowałej ze srědkow Komunalnego infrastrukturnego programa. Někak milion euro jo gmejna Dešno-Strjažow sama zapłaśiła. Za pśetwaŕ dwóra jo gmejna trjebała 2,5 lěśe. To cełe jo šołta Fred Kaiser na zachopjeńku swěźeńskego nagrona na Tylcyc dwórje kradu chwalił, teke ministaŕski prezident Dietmar Woidke jo se pśipórał a amtski direktor Tobias Hentšel.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś