PŠAŠATA RĚPA

Źiśi w Brjazynje su we horśe swěśili kokot

Awtor: Lee-Anne Schellschmitojc stwórtk, 16. september 2021
Pśed wrotami su wiźeś (wótlěwa): Edith Kulic, Sofia Schönefußojc, wótkubłaŕka Lee-Anne Schellschmitojc, Johanna Hildebrandtojc, Tšornojc Ryan, Talea Urbanojc, Oskar Jarik, Paula Liebheitojc, Lukas Janc, Stella Truntojc, Nike Standfußojc, Leonie Schulcojc a wótkubłaŕka Schneiderojc Lisa. Foto: Lee-Anne Schellschmitojc

Lube źiśi,

tuchylu jo cas žnjownych swěźenjow. Kokot jo dnja 1. septembra Witaj-hort w Brjazynje swěśił. Wótpołdnja su se wšykne wukniki a wótkubłarje pśed šulu zmakali. Tam su južo wrota a kary na wuknikow cakali. Pó krotkem nagronje wótkubłarjow su źiśi zachopili. Gólcy su wopytali kokota łapaś a w samskem casu su źowća z karami slalom ganjali.

Dokulaž źowća su malsnje gótowe byli, su wóni teke směli pśez wrota ganjaś. Na wrotach wise pódla kokota teke słodkosći a małke dary. Nejpjerwjej su gólcy a źowća směli jano to tergaś, ako we jsy. Pótom jo był kokot na rěźe. Njejo dłujko trało a prědny dobyśaŕ, Oskar Jarik (Jarick, stwórty lětnik), jo głowu wóttergnuł. Na druge městno jo pśišeł Lukas Janc (Janz, tśeśi lětnik) a tśeśe městno jo Ryan Tšorn (Tschorn, prědny lětnik) sebje dobył. Wótkubłarje su weto śěžkosći z wrotami a z karami měli, dokulaž su pśemałe. Te słušaju źiśowni w Strjažowje. Nejwětše žycenje horta su swójske wrota, kary a serbske drastwy za źowća.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś