Zjawny zajm na livestreamach jo wjeliki

Von Janek Wowčer Donnerstag, 16. September 2021

Z Budyšyna/Bautzen. Zjawne pósejźenja Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny dejali dalej teke ako livestream póbitowaś, njewótwisnje wót wuwiśa korona-pandemije. To pórucyju gremije jogo prezidija, kenž jo nastupnosć na swójom prědnem wobradowanju pó głownej wólbnej zgromaźinje w Budyšynje a online rozpowědał. „Rezonanca z až do 170 pśiglědowarjami pokazujo na wjeliki zjawny zajm“, informěrujo medijowy powědaŕ Domowiny Marcel Brauman w medijowej powěsći. Ako nowego cłonka nejwušego źěłowego gremija kšywowego zwězka mjazy wobradowanjami zwězkowego pśedsedaŕstwa su witali wałtoru tyźeń zastupnego pśedsedarja za Dolnu Łužycu Hartmuta Leipnera. Dalej pśisłušatej prezidijoju pśedsedaŕ a górnołužyski zastupny pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik a Marko Hančik. „Dalšneju cłonkowu wuzwólijo pśedsedaŕstwo na naraźenju pśedsedarja“, stoj we tej powěsći.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen