Pólska awtorka pišo wó Serbach

Von Justyna Michniukojc Donnerstag, 10. Juni 2021

Halina Barań pśiźo z pólskeje Górneje Łužyce, z města Bogatynia, a jo awtorka romanow wó Serbach. Pśed pór mjasecami su wujšli jeje nowe knigły „Ptaki ojczystych wzgórz“ (Ptaški domacnych górow), kótarychž tšojenje grajo teke w Chóśebuzu. Justyna Michniuk jo se rozgranjała z njeju.

Kaki wuznam ma Łužyca za Was?

Ja som lubowaŕka Łužyce. Som se naroźiła, źož su se pśed lětstotkami hyšći sedlili Serby. W mójom měsće a teke we wokolinje jo wjele slědow Słowjanow, Nimce pak njejsu pisali wó tom. Tencas su napisali w chronice, až wóni su how pjerwjej žywe byli, ale to njejo pšawje, dokulaž how su nejpjerwjej bydlili Serby.

Cogodla njejo se nichten drugi zaběrał z tym w pólskej literaturje?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen