Wót zmakanja seśi młodych sorabistow

Von Maks Bagańc Donnerstag, 10. Juni 2021

Z Budyšyna/Bautzen. Wót 27. do 29. maja jo Serbski institut digitalnje organizěrował tśeśe Zmakanje seśi młodych akademikarjow-sorabistow. Theresa Jacobsowa, Lubina Malinkowa a Robert Lorenc su moderěrowali tu konferencu, na kótarejž jo se jadnab 25 luźi wobźěliło. Wóna jo myslona za młodych wědomnostnikow, aby pśedstajili swóje projekty a wuslědki slěźenjow k Serbam. Prezentacije su byli w nimskej, serbskej abo we engelskej rěcy. Mjazy pśinoskami ku górnoserbskim temam su pśibytne teke powědali wó wšakich temach z Dolneje Łužyce.

Stwórtk jo na pśikład Naema Sinnerojc pśedstajiła to, což jo zgóniła wó dolnoserbskej towarišnosći. Studentka na uniwersiśe w Utrecht jo w zachadnem zymjem bydliła w Chóśebuzu a se rozgranjała ze wšakimi Dolnoserbami. We tom casu jo wóna pśeslěźiła kulturne derbstwo ako faktor za nastawanje zgromadneje (dolnoserbskeje) identity. Wše wuslědki hyšći njejo wuformulěrowała. Za nju se pak pokažo, až dožywijo dolnoserbske zgromaźeństwo wjele socialnych pśeměnjenjow.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen