W źělach Błotow padnjo seno do wódy

Von Bernd Marx Donnerstag, 10. Juni 2021
Stog w nazymje w Bórkowach. Stogi su typiske za Błota a znamje za to, kak se našym prědownikam jo se raźiło, w mokšych stronach seno źěłaś a składowaś. Foto: Kerstin Möbesowa (archiwowe foto)

Z Błotow/Spreewald. [dalej wót prědnego boka]. Dern jo južo zgnił na tych pówóźonych łukach pśi Pódpołdnjowem polderje (Südpolder) w Błotach. Góspodaŕske konsekwence su wjelicke, pśeto teke žedno druge secenje (pótšawk, nimski Grummet) we awgusće abo septembrje njebuźo. Až dern se wustrowijo, to buźo traś lěta. Z něntejšnych kališćow wujźo nejskerjej pšyckowa ploga.

„Prědne secenje jo pśecej wažne, wšak jo to seno futrowa rezerwa za pśiduce zymje a nalěto“, rozkłaźo Kurt Juriška (lětnik 1936) z Bobolc. Ten źinsajšny rentnaŕ hyšći wě, kak jo ak młody muž z kósu sekł. Na sprjewinej łuce jo było něźi 7.000 kwadratnych mejtarjow tšawy k sec, na kupaŕskej łuce něźi 5.000 kwadratnych mejtarjow na dnju. Tšawa jo lažeca wóstała dwa dnja abo tśi, jo wuschnuła. Pón su ju zgrabali do rěda (Schwaden). Pózdźej su napórali dwójny rěd, aby seno hyšći lěpjej wuschnuło. Dwa małej rěda su ako wjeliki rědk stajili. Pó jadnab 14 dnjow su wugótowali ze senom dwójnego rěda wótere senowe kopice z masu wót něźi 50 kilogramow wuschnjonego sena. Pón jo se typiski stog w Błotach we 90 źěłowych minutach kładł.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen